ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์

 รายการแบ่งปันโครงงานยอดนิยม

Concept PHP generator

     Get Concept PHP generator for PDO to Browser. PHP MySQL or MariaDB Admin Panel Generator, a PHP tool that helps you create a PHP Admin Panel for any MySQL database in seconds. Support PHP 7.xx and 8.xx. Result source code: Admin Panel, Sign, password, CAPTCHA Code, DataTable (Operations : Create, Retrieve, Update, Delete).
ทดลองการทำงาน...

     Get Concept PHP generator for MySQLi to Browser. PHP MySQL or MariaDB Admin Panel Generator, a PHP tool that helps you create a PHP Admin Panel for any MySQL database in seconds. Support PHP 7.xx and 8.xx. Result source code: Admin Panel, Sign, password, CAPTCHA Code, DataTable (Operations : Create, Retrieve, Update, Delete).
ทดลองการทำงาน...
ดาวน์โหลดไฟล์ (Download)...

Content Minify File to cache by PHP


Tools for system management by PHP

     Get System Information and Tools.
ดาวน์โหลดไฟล์ (Download)...

PDO CRUDS, Securities Login/Password, CSRF Token and CAPTCHA

Simple Login:
     This is Simple Secure Login with User Registration, Login; Reset Password Functionality. All forms are with *** Cross-site Request Forgery (CSRF) Protection and Lock Duplicate user.
ทดลองการทำงาน...
ดาวน์โหลดไฟล์ (Download)...
 หนังสืออิเล็กทรอนิส์ยอดนิยม

อ่านแล้ว 1339 ครั้ง
 รายละเอียด

LOGIN - เข้าสู่ระบบ
 เว็บไซต์ ผลงานวิจัย
 เว็บไซต์การเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม
ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์