ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์

การจัดการความรู้

หัวข้อเรื่อง
Tips Set speed up for windows 10 by Task Manager

 

1) เข้าไปที่ Task Manager (กดคีย์ Ctrl+Shift+Esc)->Start up-> ปรับโปรแกรมที่ไม่สำคัญให้สถานะ->Set Status->Disable  

2) Remove Application ที่ไม่ได้ใช้ออกจากระบบ

 


Tips Set speed up for windows 10 ->Disable special effects

ตั้งยกเลิกค่าเริ่มต้น Windows และคุณสมบัติอื่น ๆ จะถูกตั้งโปรแกรมให้จางหายไปและเลือนหายไป

คุณสมบัติที่ใช้ทรัพยากรมาก แต่ไม่จำเป็นรวมถึงความโปร่งแสงและภาพเคลื่อนไหว 

ค้นหา 'System' จากนั้นไปที่แท็บ 'Advanced Settings' และเลือก 'Performance Settings' ใต้แท็บ

'Visual Effects' ให้คลิกปุ่มตัวเลือกสำหรับ 'Custom' จากที่นี่คุณสามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย

ถัดจากภาพใด ๆ ที่คุณต้องการปิดการใช้งาน คลิก 'Apply' เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง


Set speed up for windows 10 -> Run System MaintenanceTips

ในการเริ่มต้นให้เปิดแผงควบคุมเลือก  'Security and Maintenance' คลิกลูกศรเพื่อขยายตัวเลือกการบำรุงรักษา

จากที่นี่คุณสามารถเลือก 'Start Maintenance' ปิดและบันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่ก่อนดำเนินการต่อ


Set speed up for windows 10 -> Disable certain services ปิด Service ที่ไม่ใช้ เช่น DPS


เปิดเมนู Run แล้วพิมพ์ “services.msc” จากนั้นกดปุ่ม Enter ดับเบิลคลิกที่รายการที่คุณต้องการปิดการใช้งาน

และปรับรายการโดยเลือก Service->Diagnostic Policy Service ปรับเป็น “disabled” หรือ“manual”

ขึ้นอยู่กับความต้องการ


แป้นพิมพ์ทางลัด โลโก้ Windows
กดปุ่มนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows เปิดหรือปิด เริ่มต้น
แป้นโลโก้ Windows  + Aเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
แป้นโลโก้ Windows  + Bตั้งโฟกัสในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows  + C
เปิด Cortana ในโหมดฟัง

หมายเหตุ
  • ทางลัดนี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นอยู่ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > Cortana และเปิดใช้งานแป้นสลับภายใต้ ให้ Cortana ฟังคำสั่งของฉันเมื่อฉันกดแป้นโลโก้ Windows + C
  • Cortana จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาคเท่านั้น และคุณลักษณะบางประการของ Cortana อาจไม่พร้อมใช้งานในบางพื้นที่ หาก Cortana ไม่พร้อมใช้งานหรือปิดอยู่ คุณยังสามารถใช้ การค้นหา ได้
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + Cเปิดเมนูชุดทางลัด
แป้นโลโก้ Windows  + Dแสดงและซ่อนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + Alt + Dแสดงและซ่อนวันที่และเวลาบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + Eเปิด File Explorer
แป้นโลโก้ Windows  + Fเปิดฮับคำติชมและถ่ายภาพหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + Gเปิดแถบเกมเมื่อมีการเปิดเกม
แป้นโลโก้ Windows  + Hเริ่มการเขียนตามคำบอก
แป้นโลโก้ Windows  + Iเปิด การตั้งค่า

แป้นโลโก้ Windows  + J

ตั้งโฟกัสไปที่เคล็ดลับ Windows หากมีให้ใช้งาน

นำโฟกัสไปเคล็ดลับ เมื่อเคล็ดลับ Windows ปรากฏขึ้น  การกดแป้นพิมพ์ลัดอีกครั้งเพื่อจะนำโฟกัสไปยังองค์ประกอบบนหน้าจอที่ตรึงเคล็ดลับ Windows ไว้
แป้นโลโก้ Windows  + Kเปิดการดำเนินการด่วนการเชื่อมต่อ
แป้นโลโก้ Windows  + Lล็อกพีซีของคุณหรือสลับบัญชี
แป้นโลโก้ Windows  + Mย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows  + Oล็อกการวางแนวอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows  + Pเลือกโหมดแสดงการนำเสนอ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Qเปิดความช่วยเหลือด่วน
แป้นโลโก้ Windows  + Rเปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
แป้นโลโก้ Windows  + Sเปิด ค้นหา
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + Sถ่ายภาพหน้าจอของส่วนหนึ่งของหน้าจอของคุณ 
แป้นโลโก้ Windows  + Tเลื่อนวนรอบแอปบนแถบงาน
แป้นโลโก้ Windows  + Uเปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows  + V

เปิดคลิปบอร์ด 

หมายเหตุ

  • เพื่อเปิดใช้งานทางลัดนี้ เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ระบบ  คลิปบอร์ด และเปิดแป้นสลับภายใต้ ประวัติคลิปบอร์ด 
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + Vเลื่อนวนรอบการแจ้งเตือน
แป้นโลโก้ Windows  + Xเปิดเมนูลิงก์ด่วน
แป้นโลโก้ Windows  + Yสลับการป้อนข้อมูลระหว่าง Windows Mixed Reality และเดสก์ท็อปของคุณ
แป้นโลโก้ Windows  + Zแสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานในแอปในโหมดเต็มหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายมหัพภาค (.) หรือเครื่องหมายอัฒภาค ( ; )เปิดแผงอีโมจิ
แป้นโลโก้ Windows  + จุลภาค (,)Peek ที่เดสก์ท็อปชั่วคราว
แป้นโลโก้ Windows  + Pauseแสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Fค้นหาพีซี (ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + Mคืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเริ่มต้นแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข ถ้าแอปกำลังทำงานอยู่ ให้สลับไปยังแอปนั้น
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเริ่มต้นอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และสลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows  + Alt + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเปิดรายการทางลัดสำหรับแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Shift + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเปิดอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดบนแถบงานในฐานะผู้ดูแล
แป้นโลโก้ Windows  + Tabเปิดมุมมองงาน
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรขึ้นขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรลงลบแอปปัจจุบันออกจากหน้าจอ หรือย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรซ้ายขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows  + ลูกศรขวาขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows  + Homeย่อเล็กสุดทั้งหมดยกเว้นหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ (คืนค่าหน้าต่างทั้งหมดบนเส้นขีดที่สอง)
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรขึ้นยืดหน้าต่างเดสก์ท็อปไปยังด้านบนและล่างของหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรลงคืนค่า/ย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่เล็กสุดในแนวตั้ง โดยคงความกว้างไว้เท่าเดิม
แป้นโลโก้ Windows  + Shift + ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวาย้ายแอปหรือหน้าต่างในเดสก์ท็อปจากหน้าจอหนึ่งไปอีกหน้าจอหนึ่ง
แป้นโลโก้ Windows  + Spacebarสลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและรูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Spacebarเปลี่ยนเป็นการป้อนข้อมูลที่เลือกก่อนหน้านี้
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Enterเปิดผู้บรรยาย
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)เปิดแว่นขยาย
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายทับ (/)เริ่มต้นการแปลง IME กลับ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Vเปิด Shoulder Taps

การบีบอัดข้อมูล (Compress data) ด้วย Nginx webserver กับ PHP for windows

1) เปิดไฟล์ nginx.conf  ปรับเพิ่มและแก้ไข ดังนี้

    gzip  on;

gzip_comp_level 5;

gzip_min_length 1024; #10240;

gzip_buffers 1024 8k;

gzip_proxied    any;

gzip_proxied    expired no-cache no-store private auth;

gzip_vary          on;

gzip_types text/plain text/css text/javascript application/javascript application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss font/opentype

    image/svg+xml image/x-icon image/gif image/jpeg  image/png;    

gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)"; 

2) โปรแกรม PHP ที่เขียนขึ้น ให้เพิ่มส่วนบนสุดของโปรแกรม ดังนี้

<?php

 if (extension_loaded('zlib')){ ob_end_clean(); ob_start('ob_gzhandler');} 

ob_start("compress_code");

function compress_code($code) { $search = array( '/\>[^\S ]+/s','/[^\S ]+\</s','/(\s)+/s');$replace = array('>','<','\\1');$code = preg_replace($search, $replace, $code);return $code;}

session_start();

ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT);

?>เว็บไซต์บริการทดสอบความเร็วของหน้าเว็บไซต์ (Page speed test)

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://tools.pingdom.com/

https://gtmetrix.com/

https://varvy.com/pagespeed/

https://www.uptrends.com/tools/website-speed-test

https://www.dotcom-tools.com/website-speed-test.aspx

https://yellowlab.tools/


การถ่ายทอดความรู้ (knowledge transfer)

องค์ความรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท คือ

1) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicitหรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ

2)  ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์

ความรู้ (Knowledge) มีความสำคัญมากในองค์กร แต่สิ่งที่มีผลกระทบต่อความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กรก็คือ “การเปลี่ยนแปลง” ทำให้วิธีการคิดและกระบวนการทำงานมีผลกระทบต่อความรู้ที่องค์กรมีอยู่   และจากสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานและมีการTurn Over สูง ทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้างาน ในบางครั้งพนักงานได้ลาออกหรือเสียชีวิต โดยที่ไม่ได้มีการวางแผนในการจัดเก็บดูแลและรักษาข้อมูลไว้เลย ทำให้ความรู้ที่ได้สั่งสมมา อาจสูญหายพร้อมกันไปด้วย นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานทั้งองค์กร  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีปัจจัยมากมายทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่สามารถควบคุมได้

ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ (knowledge transfer) จึงมีบทบาทสำคัญต่อองค์กร เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ (knowledge management) ซึ่งหมายความถึง การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ (Quinn, Anderson, and Finkelstein, 1996) การจัดการวัฒนธรรมทางองค์กรสำหรับการถ่ายทอดความรู้จะเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ที่นำและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการสร้างความรู้ แบ่งปันความรู้ และสะสมความรู้ในทุกระดับ สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ขององค์กร จะเห็นได้จาก พฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้แบบการทำงานร่วมกันในทุกระดับของสมาชิกองค์การ (synergetic behavior of knowledge) (Quinn, Anderson, and Finkelstein, 1996) ซึ่งผู้ปฏิบัติต่างทำงานร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานในลักษณะต่อไปนี้

 

1) การวางแผนและขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ ไปสู่การปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด (Best practices) ลงในฐานข้อมูลความรู้ขององค์กร

2) การทำแบบประเมินและตรวจสอบประสบการณ์และข่าวสารความรู้ที่ไม่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติ

3) การสอน การอภิปราย การทำเอกสาร และการพูดคุยอย่างเปิดเผยกับเพื่อนร่วมงาน

4) การเขียนรายงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน

5) การให้ข้อแนะและข้อสังเกตอย่างเปิดเผย การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และการให้คำตอบสำหรับปัญหาการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานอย่างแข็งขัน

6) การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความเข้าใจในประโยชน์ สถานการณ์ หรือปัญหาที่ซับซ้อน การเขียนลำดับขั้นตอนของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานในระหว่างที่กำลังทำงานในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงงาน

7) การใช้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ในการทำกิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้

8) การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบำรุงรักษาระบบ


การถ่ายทอดความรู้ (knowledge transfer)41.pdf
Robotic Process Automation (RPA)

สรุปหลักการ Robotic Process Automation (RPA)        

เป็นระบบการทำงานแบบ อัตโนมัติ โดยการใช้ซอฟต์แวร์โรบอท (Software Robot) โรบอทสำหรับงานออฟฟิศที่ใช้การประสมประสานเทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และ AI เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อติดตั้งระบบ RPA แล้ว IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศจะทำงานในคอมพิวเตอร์แทนมนุษย์ได้

โรบอทจะเข้ามาทำงานตาม Pattern ที่กำหนดเอาไว้ได้ โดย Bot แต่ละตัวที่สร้างขึ้นมานั้นก็จะทำงานได้ตาม Pattern ที่ถูกกำหนดเอาไว้แตกต่างกันไป เพื่อนำไปใช้ในการทำงานซ้ำๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แทนคน เหมาะกับงาน ที่มีปริมาณมากๆ แต่มีการทำงานในรูปแบบเดิมซ้ำๆ เช่น งานกรอก เอกสาร เก็บข้อมูล ส่งEmailปริ้นงาน แปลภาษา เป็นต้น


Robotic Process Automation (RPA)18.pdf
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


การพัฒนาศักยภาพอาจารย์77.pdf
การเข้าสู่ผลงานวิชาการ
ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
การเข้าสู่ผลงานวิชาการ17.pdf
การดำเนินการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

การดำเนินการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สิ่งสำคัญ ได้แก่ การกำหนดนโยบายการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดการระบบเครือข่าย การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล


การดำเนินการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ64.pdf
เครื่องมือรักษาความปลอดภัยซอฟต์แวร์

ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จากการถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีทั้งหลาย หรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน มีทั้งรูปแบบ Hardware และ Software ในที่นี้จะกล่าวถึง Software


เครื่องมือรักษาความปลอดภัยซอฟต์แวร์68.pdf
การกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบด้วยกระบวนการซอฟต์แวร์

CMMI (ซีเอ็มเอ็มไอ) เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสากล หากองค์กรใดได้รับ CMMI ถือว่าองค์กรนั้นมี product (โปรดัก) และกระบวนการพัฒนา product (โปรดัก) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า และเป็นตัวการันตีชิ้นงาน CMMI ให้ความสำคัญกับ Direct Artifact คือเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ของงานมากกว่า รายงานหรือเอกสาร  https://www.researchgate.net/


การกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบด้วยกระบวนการซอฟต์แวร์28.pdf
การบริหารโครงการด้วยหลักการประเมิน (KPIA+OKR) โดยใช้เครื่องมือ PDCAKE

PDCAKE คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 6 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ)  Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) KPIA (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามพื้นที่) Evaluation 


การบริหารโครงการด้วยหลักการประเมิน (KPIA+OKR) โดยใช้เครื่องมือ PDCAKE 71.pdf
องค์ประกอบของความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

การดำเนินการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สิ่งสำคัญ ได้แก่

การกำหนดนโยบายการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

การจัดการระบบเครือข่าย การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล


องค์ประกอบของความปลอดภัยระบบสารสนเทศ61.pdf
ระบบจัดการควบคุม VM กับ Containers

Virtual Machine คือ การจำลองเครื่องและสภาพแวดล้อมรวมถึงระบบปฏิบัติการ และ

มีการประมวลผล Service หลายๆ Service ใน VM เดียวกัน ทำให้แต่ละ VM ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก 

Container คือ การจำลองและควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการรันเฉพาะบาง Service เช่น Container

ที่รัน nginx ใน ubuntu ก็จะบรรจุ Environment เหล่านี้ไว้เป็น 1 Container และรัน Service เท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น

ทำให้ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า Virtual Machineระบบจัดการควบคุม VM กับ Containers89.pdf
ระบบ Low-Code Development Platform or OutSystems

ระบบ Low-Code Development Platform or OutSystems คือ เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code

ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบโดยใช้รหัสโปรแกรมที่น้อยมากในการพัฒนาปรับใช้งานกับ

การจัดการโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเว็บไซต์หรือมือถือที่เป็นช่องทางการสื่อสาร (omnichannel)

สำหรับองค์กร บริการในยุค digital transformation


ระบบ Low-Code Development Platform or OutSystems 99.pdf
หลักการพิจารณาการเลือกเช่า Cloud

1) มีบริการคุณภาพ มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

2) มีระบบรองรับการขยายตัว

3) มีการันตีไม่ต่ำกว่า Uptime 99.50% ไม่มี Downtime

4) มีการบริการตลอด 24/7 พร้อมแก้ไขปัญหาทุกเมื่อ

5) มีระบบรักษาความปลอดภัย และรับประกันคุณภาพ

6) มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

7) มีการตรวจสอบรายงานการใช้งานการจราจร (Monitor traffic usage reports)

8) มีราคา (ถูก) หรือราคาที่เหมาะสม 

(เขียนข้อกำหนดเพิ่มในการทำสัญญา ในเรื่องห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับ)หลักการพิจารณาการเลือกเช่า Cloud48.pdf
ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์