ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน จำนวนคน จำนวนรายการเข้าถึง
 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน5131,278,522
(1.743 วินาที)