วันที่ เวลา ไอพีแอดเดรส ชื่อผู้ใช้
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:05172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:06172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:06172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:06172.16.36.17MissWang Qiongmin
2011-01-0601:00:07172.16.36.17MissWang Qiongmin
(0.002 วินาที) ** limit การแสดงผลที่ 20 แถวเพราะ วันที่,เวลา,ไอพี,ชื่อผู้ใช้ รายการทั้งหมดมีจำนวนมาก